Stichting

Het NVF-bijstandsfonds is in de jaren ‘50 ontstaan op initiatief van Sem Presser, fotojournalist en voormalig mede-oprichter en oud-voorzitter van de NVF: De Nederlandse vereniging van Fotojournalisten.

  • De kas van het fonds werd van oudsher aangevuld met copyrightvergoedingen bij publicaties van prijswinnende foto’s uit de belangrijkste nederlandse fotojournalistieke wedstrijd: De Zilveren Camera, www.zilverencamera.nl
  • De aanwezige gelden binnen het zelfstandige fonds zijn bij de fusie tussen de NVF en de NVJ sectie fotojournalisten buiten de NVJ gehouden.
  • Een deel van het geld is in 2019 ingezet o.a. voor de landelijke stakingsactie van fotojournalisten van de NVF.
  • Ruud Rogier, Evert-Jan Daniels en Eric Brinkhorst hebben het zelfstandige NVF-fonds in een nieuw perspectief geplaatst en veruimen de functie van het NVF-fonds.

Het NVF-fonds heeft als doelstelling: Het vervullen van een stimulerende rol voor de Nederlandse fotojournalistiek in de breedste zin.
Enkele activiteiten:

  • Ondersteunen van projecten en activiteiten op het gebied van de documentaire fotografie en fotojournalistiek.
  • Financiële bijstand (dmv een renteloze lening) voor NVF leden bij overmachtsituaties.